VAREMÆRKET EFTER REGISTRERING

Varemærke efter registrering

Efter indsendelse af din ansøgning er rejsen ikke forbi. Her er en overordnet gennemgang af de næste trin.

Indsigelsesperioden

Efter ansøgningen er registreret løber der først en periode på 2-3 måneder, hvor rettighedshavere med ældre eller krænkede rettigheder kan gøre indsigelse mod registreringen af din re

Registreringen

Efter indsigelsesperioden er afsluttet er din registrering endelig og du modtager dit registreringsbevis.

Overvågningen

Det er vigtigt at overvåge markedet for eventuelle krænkelser af dit varemærke, da beskyttelsen ikke er automatisk håndhævet.

Fornyelsen

En varemærkeregistrering er gyldig i 10 år, hvorefter den skal fornyes, hvis den ønskes opretholdt. Du kan forny din rettighed et ubegrænset antal gange af 10 år. Således er retten evigtvarende.

INDSIGELSESPERIODEN

Når du har fået offentliggjort din varemærkeregistrering, starter en kritisk indsigelsesperiode på 2-3 måneder. Denne periode er ikke bare en formalitet, men en afgørende sikkerhedsforanstaltning der beskytter både nye og eksisterende varemærker.
Her har tredjeparter, der ejer ældre rettigheder herunder ældre registrerede eller ibrugtagne varemærker, selskabsnavne, personnavne, design- eller ophavsrettigheder, eller andre rettigheder til forretningskendetegn, mulighed for at fremsætte indsigelser mod din nye registrering. Varemærke efter registrering

En sådan indsigelse skal være begrundet og skal opfylde en række fastsatte betingelser, herunder skal indsigeren betale et gebyr (I Danmark 2.500 kr.).

Hvad betyder dette for dig? Det betyder, at du først kan føle dig helt sikker på din nye varemærkeregistrering, når indsigelsesperioden er udløbet uden indkomne indsigelser. På det tidspunkt får du en højere grad af sikkerhed for, at du kan tage dit varemærke i brug uden at krænke andres rettigheder. Dermed bliver varemærkeregistrering ikke kun en administrativ proces, men en væsentlig investering i din virksomheds fremtidige stabilitet og brandidentitet.

Hvad sker der, hvis der fremsættes en indsigelse i Danmark?

I så fald vil Patent- og Varemærkestyrelsen træffe en afgørelse baseret på indsigelserne og yderligere dialog med alle involverede parter. Styrelsen har kompetencen til at afslå din ansøgning helt eller delvist, opretholde den i sin helhed eller overdrage rettighederne til en anden part. Du vil også modtage en vejledning om, hvordan du kan anke afgørelsen, hvis den ikke falder ud til din fordel.

I bund og grund tilbyder indsigelsesperioden en vigtig mekanisme for at sikre, at dit nye varemærke ikke kolliderer med eksisterende rettigheder, og den giver dig en robust og forsvarlig varemærkeret, der tjener som et solidt fundament for din forretning. Ved at forstå og navigere effektivt igennem denne periode, sikrer du, at din investering i et varemærke er så tryg og frugtbar som mulig.

OVERVÅGNING

Et godt varemærke er fundamentet for din virksomheds identitet og værdi. I en tid hvor Europa årligt oplever over en million nye varemærkeregistreringer, er det imidlertid ikke tilstrækkeligt blot at registrere dit varemærke. Det er afgørende, at du aktivt beskytter og overvåger det, og her kommer en specialiseret overvågningstjeneste som MarkWatch ind i billedet.

Mange tror fejlagtigt, at en registrering automatisk sikrer proaktiv beskyttelse. Virkeligheden er, at du selv skal være opmærksom og handle, hvis andre forsøger at registrere eller bruge et lignende mærke. Uden denne opmærksomhed risikerer du, at dit varemærke bliver udvandet eller misbrugt, med potentielt store økonomiske og omdømmemæssige konsekvenser. Varemærke efter registrering

Selvom det er muligt at forsøge at overvåge dit varemærke selv ved at kigge i offentlige registre og følge med på sociale medier, kan dette være en tidskrævende og risikofyldt proces. Her tilbyder MarkWatch en værdifuld service ved systematisk og omfattende at overvåge dit varemærke, både i Danmark og internationalt. For en konkret årlig pris modtager du månedlige rapporter, der holder dig opdateret om potentielle trusler, hvilket giver dig muligheden for at reagere proaktivt og dermed spare både tid og penge.

For virksomheder med global rækkevidde tilbyder MarkWatch endda en international overvågningstjeneste, der dækker over 180 lande – en uvurderlig ressource i en globaliseret verden.

Sammenfattende er professionel varemærkeovervågning med MarkWatch ikke blot en udgift, men en strategisk investering i din virksomheds fremtid. Det giver dig mere end blot ro i sindet; det er et effektivt redskab til at beskytte din virksomheds mest værdifulde immaterielle aktiv. Det er denne form for proaktiv beskyttelse, vi hos Jacobsen Jura helhjertet anbefaler.

Læs mere om MarkWatch og sæt en overvågning i gang – ved at følge dette link.

FORNYELSE

Et registreret varemærke tilbyder evigtvarende beskyttelse, men dette kræver periodevis fornyelse.

At registrere et varemærke er et vigtigt første skridt for at beskytte din virksomheds unikke identitet, men det er afgørende at forstå, at beskyttelsen ikke varer evigt med en enkelt registrering. Varemærkets beskyttelse varer kun 10 år fra registreringsdagen, men den gode nyhed er, at denne beskyttelse kan fornyes for yderligere 10 år ad gangen – så mange gange du ønsker. Hvis denne milepæl overses, kan du miste dine eksklusive rettigheder til varemærket, hvilket kan åbne døren for konkurrenter til at bruge eller registrere et lignende eller identisk varemærke. Konsekvenserne heraf kan være alvorlige, både økonomisk og med hensyn til omdømme. Varemærke efter registrering

Selvom Patent- og Varemærkestyrelsen sender en påmindelse om fornyelse mindst 6 måneder før registreringsperiodens udløb, ligger det ultimative ansvar for fornyelse hos dig som indehaver. Fornyelsesprocessen kan påbegyndes tidligst 6 måneder før udløbet af den nuværende registreringsperiode. Hvis du går glip af denne frist, får du yderligere 6 måneder til at forny registreringen, men denne “nådeperiode” kommer med et ekstra tillægsgebyr.

Varemærke efter registrering

Varemærke efter registrering

Varemærke efter registrering

 

Vi står parat til at yde råd og vejledning uden omkostninger for dig.

Udfyld blot formularen, og vi vil kontakte dig hurtigt. Varemærke efter registrering

Du er naturligvis også velkommen til at tage telefonen og give os et kald, eller sende os en mail.

Din juridiske rejse starter her

SEND OS EN BESKED