DESIGNBESKYTTELSE

Designbeskyttelse styrker dit brand og giver investorer og samarbejdspartnere større sikkerhed for, at dit produkt er unikt og beskyttet. Når du har registreret dit design, får du eksklusiv ret til designet i op til 25 år.

HVAD ER DESIGNRET?

Designretten beskytter produkters ydre fremtoning, forudsat at de opfylder kravene om “nyhed” og “individuel karakter”. Det er en lovreguleret rettighed, der sikrer, at dit unikke design er beskyttet mod kopiering og efterligning i op mod 25 år.

Er du en kreativ sjæl med en unik idé til et produkt? Uanset om du er designer, iværksætter eller ejer af en virksomhed, er designretten et uundværligt redskab til at beskytte dine investeringer og tilføje værdi til din forretning. Designbeskyttelse

HVAD ER FORSKELLEN PÅ DESIGNRET, OPHAVSRET OG VAREMÆRKERET?

Designret, varemærkeret og ophavsret er alle juridiske mekanismer, der beskytter de immaterialretlige ejendomsrettigheder, men de tjener forskellige formål og har forskellige kriterier og anvendelsesområder. Designbeskyttelse

Designretten

Selvom designretten kan minde meget om ophavsretten, har de vigtige forskelle. Designretten beskytter det ydre udseende af et produkt – dette kan være dets form, overflade eller ornamenter. Fokus her er altså primært på det visuelle aspekt, og ikke på om det er et originalt litterært eller kunstnerisk værk som ved ophavsretten. I modsætning til ophavsret, hvor beskyttelsen opstår automatisk og derefter varer i 70 år efter ophavsmandens død, har designretten en begrænset varighed, der varierer fra jurisdiktion til jurisdiktion. I EU varer denne beskyttelse 25 år, men fornyelse efter hvert femte år.

Varemærkeretten

Varemærkeret på den anden side beskytter branding-elementer. Dette inkluderer symboler, logoer, navne og andre tegn, der bruges til at identificere og adskille produkter eller tjenester fra en bestemt kilde eller virksomhed.For at et varemærke skal kunne registreres og beskyttes, skal det være særpræget og ikke falde ind under de absolutte registreringshindringer, som defineret i varemærkelovens §§ 13 og 14, inklusive varemærker uden særpræg, vildledende varemærker og dem, der krænker officielle kendetegn. En af de primære fordele ved varemærkeret er dens potentiale for kontinuerlig fornyelse; så længe varemærket er i aktiv brug og opfylder de nødvendige betingelser, kan beskyttelsen fortsætte uendeligt.

Sammenfattende

Sammenfattende beskytter designretten et produkts fysiske fremtoning, mens varemærkeretten beskytter de symboler og navne, der bruges til at markedsføre og identificere et produkt eller en tjeneste. Ophavsretten, derimod, beskytter originale kunstneriske og litterære værker, uafhængigt af deres fysiske form.

Grundlæggende betingelser for registrering

HVILKE BETINGELSER SKAL MIT DESIGN OPFYLDE FOR AT KUNNE BLIVE REGISTRERET?

Designlovens § 3, stk. 1: “Designret kan kun opnås, hvis designet er nyt og har individuel karakter”. Designbeskyttelse

Det betyder, at der som udgangspunkt kun er to betingelser: et krav om nyhed og et krav om individuel karakter.

Betingelse 1

KRAV OM NYHED

Kravet om nyhed er et centralt element i beskyttelsen af designrettigheder.

En designregistrering giver rettighedshaveren en eksklusiv ret til at bruge designet og forhindre andre i at producere eller sælge varer, der indeholder det samme design. Men for at opnå beskyttelse skal designet opfylde kravet om nyhed.

Kravet om nyhed betyder, at designet skal være nyt og originalt, og det må ikke have været offentligt tilgængeligt før indleveringen af ansøgningen om registrering. Hvis designet allerede er kendt eller gjort offentligt tilgængeligt, kan det ikke registreres som nyt design.

Det er vigtigt at påpege, at nyhedskravet kan variere fra land til land. I Europa, for eksempel, anses et design for at være nyt, hvis det ikke tidligere er blevet offentliggjort i nogen form i EU eller et andet land inden for de seneste 12 måneder før indgivelsen af ansøgningen. Designbeskyttelse

Betingelse 2

KRAV OM INDIVIDUEL KARAKTER

følge EU’s Designforordning er et design karakteriseret ved sin individuelle karakter, hvis det samlede indtryk, det giver til en informeret bruger, adskiller sig væsentligt fra det samlede indtryk, der gives af et andet design, der tidligere er blevet offentliggjort.

Det betyder, at hvis designet ikke adskiller sig væsentligt fra eksisterende design, vil det ikke opfylde kravene til individuel karakter og dermed ikke være registreringsdygtigt. Designbeskyttelse

Kravet om adskillelse er en af de mest komplekse betingelser, da det involverer en vurdering af, hvorvidt et design er tilstrækkeligt adskilt fra andre tidligere registrerede designs eller offentligt tilgængelige designs.

Kravet om adskillelse kan opfyldes på forskellige måder. Det kan for eksempel ske gennem brug af forskellige former, farver, mønstre, teksturer og materialer i designet. Det kan også ske gennem en unik kombination af elementer eller ved at tilføje nye funktioner til designet.

For at opnå designbeskyttelse er det således vigtigt, at dit design både er nyt og har individuel karakter. Det skal vi nok hjælpe dig med at afgøre.

VORES PRISER

Ud over prisen for vores arbejde vil der blive pålagt et registreringsgebyr. Vi håndterer betalingen af dette gebyr for at fremskynde processen. Vi er bekendte med de mest gængse gebyrsatser. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Designbeskyttelse

Dansk designregistrering

Ved at registrere dit design i Danmark beskytter du produktets unikke udseende og form. Denne proces, håndteret af Patent- og Varemærkestyrelsen, sikrer eksklusive rettigheder inden for landets grænser. En dansk designregistrering varer op til 5 år og kan fornyes hver 5. år, op til 25 år. Hos Jacobsen Jura hjælper vi med at navigere i registreringsprocessen, så dit design forbliver beskyttet på det danske marked.

3.099 kr. 

ekskl. moms og gebyrer

EU designregistrering

For at beskytte dit design i hele EU, kan du ansøge om en EU-designregistrering gennem EUIPO. Dette sikrer beskyttelse af dit designs udseende i alle EU-lande. En EU-designregistrering er gyldig i 5 år og kan fornyes i op til 25 år. Med Jacobsen Juras ekspertise, kan vi effektivt guide dig gennem EU-registreringsprocessen, så dit design opnår den bredest mulige beskyttelse.

3.199 kr. 

ekskl. moms og gebyrer

International designregistrering

For at sikre international beskyttelse af dit design, er det vigtigt at overveje de forskellige muligheder, som er tilgængelige afhængigt af hvor i verden du ønsker at opnå denne beskyttelse. Hos Jacobsen Jura er vi specialiserede i at guide dig gennem disse muligheder og hjælpe dig gennem processen med at sikre effektiv og omfattende international designbeskyttelse. Vi anbefaler ofte at anvende Haag-aftalen for international registrering af designs, som tilbyder en strømlinet og omkostningseffektiv måde at registrere dit design i flere. Det er væsentligt at bemærke, at omkostningerne ved international designregistrering kan variere betydeligt afhængigt af antallet af lande, du vælger, samt de specifikke juridiske krav i disse lande. Derfor er en detaljeret dialog omkring dine specifikke behov og mål afgørende for at fastlægge en præcis pris for både gebyrer og det arbejde, vi udfører. Kontakt os gerne for yderligere.

fra 3.199 kr. 

ekskl. moms og gebyrer 

Er du i tvivl om hvilken registrering du har brug for?

Mange virksomheder står over for udfordringer, når det kommer til at beskytte deres design effektivt. Det er afgørende at sikre, at din designregistrering omfatter de korrekte klasser og underklasser, og at overveje, om beskyttelsen skal gælde nationalt i Danmark, på EU-niveau eller internationalt gennem Haag-aftalen. Hos Jacobsen Jura forstår vi betydningen af nøje at vælge designeringer for at sikre, at dit design er beskyttet optimalt i de relevante markeder. Kontakt os for professionel rådgivning og assistance i din designregistreringsproces

Klassificeringssystemet

Når man registrerer et design, er det vigtigt at forstå, hvordan klassificeringssystemet fungerer og hvilken rolle det spiller. Klassificeringssystemet er primært et værktøj til at søge og finde registrerede design. Det er vigtigt at bemærke, at i modsætning til Nice-klassifikationen på varemærkeområdet, har klassificeringen normalt ingen direkte indflydelse på beskyttelsens omfang. Beskyttelsen fokuserer på produktets udseende, uanset dets klassificering.

Et produkt klassificeres typisk kun i én overklasse og underklasse for at bevare effektiviteten af klassificeringen som et søgeredskab. Dog kan der i tilfælde af samregistreringer være flere relevante underklasser. Designbeskyttelse

Klassificeringen af design skal ske i overensstemmelse med Locarno-arrangementet, der består klassificeringen af en fortegnelse over klasser og underklasser, en alfabetisk fortegnelse over produkter, der kan fremtræde som design med angivelse af de relevante klasser og underklasser, samt vejledende bemærkninger. Der er i øjeblikket 32 hovedklasser, 219 underklasser og over 7.000 forskellige produktindikationer.

Forståelse af dette system er afgørende for en korrekt og effektiv designregistrering, og hos Jacobsen Jura kan vi hjælpe med at navigere i dette komplekse område for at sikre, at dit design er korrekt klassificeret og beskyttet.

Designbeskyttelse

Designbeskyttelse

Designbeskyttelse

Designbeskyttelse

Designbeskyttelse

Vi står parat til at yde råd og vejledning uden omkostninger for dig.

Udfyld blot formularen, og vi vil kontakte dig hurtigt.

Du er naturligvis også velkommen til at tage telefonen og give os et kald, eller sende os en mail.

Din juridiske rejse starter her

SEND OS EN BESKED